Resejämföraren nedlagd

Resejämföraren är nedlagd sedan december 2021.

Om du har frågor kan du vända dig i huvudsak till Tekniska förvaltningen, Lunds kommun. Om du har frågor av teknisk karaktär, kan du höra av dig till Viendi IT-konsult AB.